TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN
THIẾU NHI VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG - NHÃN MỸ THUẬT

Cuộc Thi

Chủ đề:
“Vì một Việt Nam xanh”
Đối tượng:
Các em thiếu nhi là học sinh cấp một.
Thời gian:
08h00, ngày 14/12/2019 (Chủ nhật)
Địa điểm:
Nhà Thiếu nhi thành phố - 36 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TPHCM
Chủ đề:
“Vườn Trường Mơ Ước Của Em”
Đối tượng:
Các em thiếu nhi là học sinh cấp một.
Thời gian:
08h00, ngày 14/12/2019 (Chủ nhật)
Địa điểm:
Nhà Thiếu nhi thành phố - 36 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TPHCM